De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

maandag 9 juli 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 19 augustus 2018
Farmaceutisch Consulent

Als Farmaceutisch Consulent verricht je, naast de reguliere werkzaamheden als apothekersassistent, ondersteunende werkzaamheden voor het apothekersteam waaronder: Begeleiden van collega's bij nieuwe werkzaamheden en projecten. Geven van voorlichting over diverse FPZ-onderwerpen van gebruikers en doelgroepen over geneesmiddelengebruik en gezondheid. Optreden als projectleider en hiertoe initiëren, opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten. Uitvoeren van risicoanalyses op werkprocessen. Ontwikkelen en implementeren van nieuw zorgaanbod, beleid en werkinstructies, gericht op farmaceutische patiëntenzorg en medicatieveiligheid, in overleg met de leidinggevende.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Farmaceutisch_Consulent.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+09+juli+2018

Sluitingsdatum: 23 juli 2018
Postdoc deep learning for medical image analysis in radiotherapy

We have shown in several publications that image features in medical images of head and neck cancer patients are related to treatment outcome and to the risk on complications after radiotherapy. In this project the added value of using deep learning techniques to identify prognostic and predictive image features will be explored. Deep learning algorithms will be developed and optimized for this purpose in cooperation with the project partner COSMONIO (https://cosmonio.com). Methods will be developed and validated based on clinical data from the UMCG and the German partner Pius Hospital Oldenburg. After validation those methods can be used to optimize the radiotherapy treatment of individual patients.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Postdoc_deep_learning_for_medical_image_analysis_in_radiotherapy.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+09+juli+2018

Sluitingsdatum: 19 augustus 2018
Regieverpleegkundige Longziekten & TBC/Reumatologie & Klinische Immunologie

Naast de algemene (senior-) verpleegkundige taken, gelden de volgende taken: Regie voeren over het zorgproces, kwaliteitszorg, onderwijs, zorgvernieuwing en professionalisering binnen de verpleegkundige discipline. Het bijhouden van expertise in de uitvoering van zorg, onder andere door zorg te dragen voor hoog complexe en interdisciplinaire verpleegkundige zorg aan patiënten. Het geven van operationele sturing, toezicht houden op het verpleegkundig zorgproces en de uitvoering daarvan. Het coachen van (senior) verpleegkundigen en voedings- en zorgassistenten. Het opstellen van en bijdragen aan de ontwikkelingen van standaardprocedures (protocollen, richtlijnen en standaarden) voor verpleegkundigen en multidisciplinaire zorg. Bedrijfsvoeringstaken op gebied van personeelsbeheer, materiaal en hulpmiddelen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Regieverpleegkundige_Longziekten__TBCReumatologie__Klinische_Immunologie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+09+juli+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_09_juli_2018.aspx.