De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

vrijdag 13 juli 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 01 augustus 2018
Radiotherapeutisch laboranten fotonen- en protonentherapie

We zoeken op verschillende aandachtsgebieden collega's waaronder de treatment planning, protonen en de CT. Binnen deze aandachtsgebieden is er veel ruimte voor persoonlijke groei en doorgroeimogelijkheden. Het inwerken op een tweede aandachtsgebied behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van het aanstellingspercentage, de aanstellingsduur en individuele afspraken. Positieverificatie zowel offline als online behoort tot de standaardtaken op de bestralingstoestellen. Binnen het GPTC zullen de werkzaamheden op de gantries, de positieverificatie en de CT gecombineerd worden. Meewerken aan diverse ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. Begeleiden en inwerken van stagiairs en nieuwe medewerkers. Begeleiden van patiënten en familie. Deelnemen aan projecten en/of werkgroepen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Radiotherapeutisch_laboranten_fotonen-_en_protonentherapie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juli+2018

Sluitingsdatum: 05 augustus 2018
Optometrist (20 uur)

De optometrist werkt zelfstandig binnen het team van paramedici (11 TOA's, 4 optometristen en 3 orthoptisten). De werkzaamheden bestaan uit eigen spreekuren met huisartspatiënten en refracties, post operatieve controles, screenings spreekuren en Low Vision onderzoek. Daarnaast wordt er op verschillende deelgebieden van de oogheelkunde nauw samengewerkt met de oogarts, onder andere bij glaucoompatiënten, crosslinking behandeling en retina spreekuren. Tot slot zijn er de allround werkzaamheden, met name op het gebied van functieonderzoek en diagnostiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan OCT's (ook angio OCT), biometrie, gezichtsveldonderzoek en corneatopografie. Als UMCG zijn wij vooruitstrevend en innovatief op het gebied van diagnostiek en beeldvorming en hebben dan ook een scala aan apparatuur en zijn steeds op zoek naar nieuwe toepassingen. Wij zien in deze ontdekkingstocht een duidelijke rol voor de optometrist in verband met de combinatie van medische en technische kennis. Verder wordt er binnen de afdeling ruimte geboden voor persoonlijke ontwikkeling en het meedenken over de kwaliteit en kwantiteit van de zorg binnen je eigen professie. Het participeren in onderwijsmomenten binnen de eigen en andere beroepsgroepen op de afdelingen wordt gestimuleerd.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Optometrist_20_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juli+2018

Sluitingsdatum: 22 augustus 2018
Promovendus 'Effectiviteit en Kosteneffectiviteit van handprothesen'

Als promovendus ben je verantwoordelijk voor: het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) volgens de projectaanvraag samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de gebruikers van armprothesen en zorgprofessionals het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in 3 jaar het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek het organiseren van een symposium over de studieresultaten Je wordt aangesteld als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. De promovendus maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met armprothesen. Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven/publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie-afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen, het Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid en de afdeling Epidemiologie/Health Technology Assessment van het UMCG. Ook is er samenwerking met een extern ICT-bedrijf. Je sluit je aan bij de Research School Share – waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt – en valt onder de Graduate School Medical Science s van het UMCG. Het promotietraject volgt het Promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Promovendus_Effectiviteit_en_Kosteneffectiviteit_van_handprothesen.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juli+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_13_juli_2018.aspx.