De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

vrijdag 8 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Onderzoeksassistent/medewerker Alzheimer Research Centrum Groningen (24 uur)

De functie bestaat uit de volgende activiteiten: Administratieve, organisatorische en strategische ondersteuning van het ARCG Coördineren van het lokale neurodegeneratieve biobanking initiatief evenals het nationale parelsnoer initiatief Aanspreekpunt van verschillende studies Bijhouden van databases Organiseren NoNe-GON bijeenkomsten Rekrutering van patiënten voor verschillende (klinische) onderzoeksprojecten op basis van in en exclusie criteria Patiënten/kandidaten uitnodigen en informeren Ondersteunen bij opzetten Alzheimer Centrum Groningen Reiskosten declareren voor studiedeelnemers Registeren van onderzoek in het Research Register

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Onderzoeksassistentmedewerker_Alzheimer_Research_Centrum_Groningen_24_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+08+juni+2018

Sluitingsdatum: 08 juli 2018
Promovendus 'Beeldvorming van de hersenen bij neurodegeneratieve ziektes'

Als promovendus ben je verantwoordelijk voor: het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in 3 jaar het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek Je wordt aangesteld als promovendus op de afdeling Neurologie/Alzheimer Research Centrum van het UMCG. De promovendus maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep met verschillende onderzoekslijnen t.a.v. dementie. Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven/publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling in Groningen en de collega's in Antwerpen. Prof. dr. Peter De Deyn (hoogleraar neurologie, directeur Alzheimer Research Centrum) zal als eerste promotor optreden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming. Prof. dr. Rudi Dierckx (hoogleraar nucleaire geneeskunde) fungeert als tweede promotor. Verder word je o.a. begeleid door prof. dr. Philip Elsinga en dr. Alain Dekker. Je sluit je aan bij de interfacultaire Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) – waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt – en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het Promotieregelement van de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Promovendus_Beeldvorming_van_de_hersenen_bij_neurodegeneratieve_ziektes.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+08+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_08_juni_2018.aspx.