De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

vrijdag 22 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 08 juli 2018
(Senior) verpleegkundige Orthopedie - Plastische Chirurgie (24-36 uur)http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Senior_verpleegkundige_Orthopedie_-_Plastische_Chirurgie_24-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+22+juni+2018

Sluitingsdatum: 08 juli 2018
(Senior) Verpleegkundigen Neurochirurgie K1VA (24-36 uur)

Je bent verantwoordelijk voor het verpleegkundig proces van de aan jou toegewezen patiënten. Je stelt de zorgvraag vast en plant, organiseert en coördineert de uitvoering van zorg op korte en langere termijn. Je hebt naast verpleegtechnische zorg veel aandacht voor de psychosociale zorg en begeleiding gedurende ziekte-/herstelperiode van de patiënt. Op de afdeling neem je actief deel aan het multidisciplinaire overleg en je levert actief een bijdrage aan beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Samen met je collega's draag je zorg voor goede kwaliteit en goede sfeer.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Senior_Verpleegkundigen_Neurochirurgie_K1VA_24-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+22+juni+2018

Sluitingsdatum: 08 juli 2018
(Senior) verpleegkundigen Psychiatrie

Je bent verantwoordelijk voor het gehele zorgproces van de aan jou toegewezen patiënten. Je bent verantwoordelijk voor een goed zorgklimaat, dat zich uit in een respectvolle bejegening, aandacht voor individuele wensen en behoeften van de patiënt, en in een goede begeleiding van de patiënt en zijn naasten. Je speelt een belangrijke rol in de uitvoering en kwaliteit van de zorg. Je stelt de zorgvraag vast, plant en organiseert de benodigde zorg op korte en lange termijn. Je stemt de zorg af met de verschillende disciplines. Je neemt actief deel aan overlegmomenten. Je levert een bijdrage aan beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Je begeleidt leerlingen en stagiairs.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Senior_verpleegkundigen_Psychiatrie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+22+juni+2018

Sluitingsdatum: 08 juli 2018
Regieverpleegkundige afdeling Psychosen (32-36 uur)

Je treedt op als coach voor de (senior) verpleegkundigen, bewaakt en coördineert het verpleegkundig proces en doet waar nodig voorstellen ter optimalisering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door voornamelijk in de dagdiensten aanwezig te zijn borg jij de continuïteit van zorg. In nauwe samenwerking met de psychiater/supervisor van de afdeling ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. Je doet voorstellen ter verbetering van de zorg en zorgt voor de implementatie. Je bent verantwoordelijk voor de dienstroosters en voor de inzet van personeel op je afdeling. Je voert jaargesprekken. Samen met de leidinggevende Algemene Zaken en de afdelingspsychiater formuleer je de afdelingsdoelen. Je zet je in voor een goed werk- en zorgklimaat. Je levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de verpleegkundige discipline, al dan niet afdelingsoverstijgend. Je neemt indien nodig waar voor collega-regieverpleegkundigen. Je voert taken uit in de directe patiëntenzorg.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Regieverpleegkundige_Ouderenpsychiatrie_32-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+22+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_22_juni_2018.aspx.