De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

maandag 18 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 10 juli 2018
Projectleider met onderzoekskwaliteiten Benchmarking OK

Als projectleider benchmarking OK: Bepaal je samen met de vertegenwoordigers van de UMC's het OK benchmark onderzoeksprogramma voor de komende periode; Ben jij in de lead voor de organisatie en uitvoering van dit OK benchmark onderzoeksprogramma; Ben je sparringspartner van afdelingshoofden OK en Anesthesiologie op het gebied van optimalisatie van het OK proces; Zoek je actief naar onderzoeksvragen op het gebied van integrale bedrijfsvoering van operatiekamercomplexen; Ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van stuur- en kerngroep vergaderingen. De kerngroep vergaderingen zit je voor; Ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren en begeleiden van studiemiddagen en het jaarlijkse benchmarking OK congres; Participeer je in onderzoek en publiceer je artikelen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Projectleider_met_onderzoekskwaliteiten_Benchmarking_OK.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juni+2018

Sluitingsdatum: 01 juli 2018
Medisch Manager Psycholance (16 uur per maand)

U geeft vorm aan het medisch-inhoudelijke beleid en houdt toezicht op de implementatie en uitvoering ervan. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de ritten door goed opgeleid personeel in te zetten en aandacht te hebben voor de triage en tijdig signaleren van problemen. Dit houdt in dat u ook vorm geeft aan het scholingsprogramma van de psycholance. U hebt periodiek overleg met GGZ Drenthe over grensgevallen, incidenten en ontwikkelingen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de meldkamer en andere (GGZ) zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en huisartsenposten. Intern heeft u regelmatig afstemming met de andere medisch managers ambulancezorg en directie.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Medisch_Manager_Psycholance__16_uur_per_maand.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juni+2018

Sluitingsdatum: 26 juni 2018
Fellowship Gastro-Intestinale Chirurgie

Tijdens uw tweejarige opleiding maakt u eerst in een topklinisch opleidingsziekenhuis en daarna in een academische omgeving kennis met een groot aantal aandoeningen op het gebied van de maag-, darm-, leverziekten en gastro-intestinale chirurgie. U bent verantwoordelijk voor de specialistische patiëntenzorg met operatieve en endoscopische diagnostische en therapeutische verrichtingen. U bent supervisor op een verpleegafdeling en begeleidt arts-assistenten en verpleegkundig-specialisten. U neemt deel aan de (multidisciplinaire) poliklinische activiteiten en besprekingen van het aandachtsgebied. Uw deelname aan klinische of basale onderzoeksprojecten zal worden gestimuleerd.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Fellowship_Gastro-Intestinale_Chirurgie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juni+2018

Sluitingsdatum: 01 juli 2018
Regieverpleegkundige Longziekten & TBC/Reumatologie & Klinische Immunologie

Naast de algemene (senior-) verpleegkundige taken, gelden de volgende taken: Regie voeren over het zorgproces, kwaliteitszorg, onderwijs, zorgvernieuwing en professionalisering binnen de verpleegkundige discipline. Het bijhouden van expertise in de uitvoering van zorg, onder andere door zorg te dragen voor hoog complexe en interdisciplinaire verpleegkundige zorg aan patiënten. Het geven van operationele sturing, toezicht houden op het verpleegkundig zorgproces en de uitvoering daarvan. Het coachen van (senior) verpleegkundigen en voedings- en zorgassistenten. Het opstellen van en bijdragen aan de ontwikkelingen van standaardprocedures (protocollen, richtlijnen en standaarden) voor verpleegkundigen en multidisciplinaire zorg. Bedrijfsvoeringstaken op gebied van personeelsbeheer, materiaal en hulpmiddelen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Regieverpleegkundige_Longziekten__TBCReumatologie__Klinische_Immunologie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_18_juni_2018.aspx.