De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

vrijdag 15 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 25 juni 2018
Manager Facilitaire Services (36 uur)

Opdracht Om te kunnen voldoen aan de eigen organisatiedoelstellingen, te weten een heldere, eenduidige en integrale visie en aansturing; het beter onderling aansluiten van de onderdelen en het zoveel mogelijk ontwikkelen van 'één loket', is besloten de organisatiestructuur te wijzigen en de clusters en de geografische eenheden, de Noordpunt en locatie Beatrixoord, onder aansturing te brengen van de manager Facilitaire Services. Aan deze transitie geeft u, in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijk deskundige hoofden van Facilitaire Services en het locatiehoofd Facilitaire Services Beatrixoord, vorm en inhoud. U pikt de relevante signalen uit de complexe UMCG-organisatie op en vertaalt deze naar richting, activiteiten en prioriteiten voor het eigen onderdeel. Daarnaast formuleert u, samen met de directeur B&F en het managementteam, de strategie en het beleid van de B&F-omgeving. Het stimuleren van een nauwe samenwerking met de andere B&F-onderdelen is essentieel binnen uw functie. U bent een teamspeler. We verwachten van u daarbij een sturende, inspirerende en veranderingsgezinde managersrol met oog voor de hoofden en hun medewerkers. Vanuit de waarden en leiderschapsprincipes van het UMCG wordt van u verwacht dat u verantwoordelijkheid neemt, een integrale blik heeft over grenzen heen, het organisatiebelang voorop stelt en verbindingen kan leggen met noodzakelijke stakeholders. Functiebeschrijving: U rapporteert aan de directeur B&F; U bent in het collegiaal management medebepalend voor de middellange- en lange termijn strategie en beleidsontwikkeling; U bent verantwoordelijk voor de instandhouding, verbetering en optimalisatie van de facilitaire services; U stelt, in nauwe samenspraak met de hoofden, de financiële en personele begroting op en draagt zorg voor de uitvoering en bewaking daarvan; U geeft leiding aan de hoofden van de onderdelen; U geeft actief leiding aan veranderingsprocessen en bent in staat op coachende, consulterende en resultaatgerichte wijze medewerkers aan te sturen; U motiveert medewerkers tot het nemen van initiatieven en tot zelfstandigheid; U informeert en adviseert over financiën, personeel en processen, o.a. door middel van analyses en managementinformatie. U bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenhang en de regie op hoofdlijnen op de inzet van mensen en middelen, waaronder eventuele externe partijen; U denkt in risico's, maar laat u hierdoor niet belemmeren.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Manager_Facilitaire_Services_36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+15+juni+2018

Sluitingsdatum: 25 juni 2018
Manager Technisch Beheer (36 uur)

Opdracht Om te kunnen voldoen aan de eigen organisatiedoelstellingen, te weten een heldere, eenduidige en integrale visie en aansturing; het beter onderling aansluiten van de onderdelen en het zoveel mogelijk ontwikkelen van 'één loket', is besloten de organisatiestructuur te wijzigen en de Technische Dienst van de locatie Beatrixoord onder aansturing te brengen van de manager Technisch Beheer. Aan deze transitie geeft u, in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijk deskundige coördinatoren en het locatiehoofd Technisch Beheer Beatrixoord, vorm en inhoud. U pikt de relevante signalen uit de complexe UMCG-organisatie op en vertaalt deze naar richting, activiteiten en prioriteiten voor het eigen onderdeel. Daarnaast formuleert u, samen met de directeur B&F en het managementteam, de strategie en het beleid van de B&F omgeving. Het stimuleren van een nauwe samenwerking met de andere B&F onderdelen is essentieel binnen uw functie. U bent een teamspeler. We verwachten van u daarbij een sturende, inspirerende en veranderingsgezinde managers rol met oog voor de hoofden en hun medewerkers. Vanuit de waarden en leiderschapsprincipes van het UMCG wordt van u verwacht dat u verantwoordelijkheid neemt, een integrale blik heeft over grenzen heen, het organisatiebelang voorop stelt en verbindingen kan leggen met noodzakelijke stakeholders. In het bijzonder is voor de komende jaren de uitdaging om de beheerorganisatie nauwkeurig aan te laten sluiten bij de verschillende, veelal ingrijpende, bouwprogramma's. Van de nieuwe manager wordt verwacht dat deze in directe samenspraak optrekt met de projectdirecteur Bouw. Functiebeschrijving U rapporteert aan de directeur B&F; U bent in het collegiaal management medebepalend voor de middellange- en lange termijn strategie en beleidsontwikkeling; U speelt een grote rol in de instandhouding, verbetering, optimalisatie op het terrein van techniek en vastgoed; U stelt, in nauwe samenspraak met de coördinatoren/ locatiehoofd Technisch Beheer Beatrixoord, de financiële en personele begroting op en draagt zorg voor de uitvoering en bewaking daarvan; U geeft leiding aan de coördinatoren van de onderdelen/ locatiehoofd Technisch Beheer Beatrixoord en indirect aan de medewerkers binnen de afdeling Technisch Beheer; U geeft actief leiding aan veranderingsprocessen en bent in staat op coachende, consulterende en resultaatgerichte wijze medewerkers aan te sturen; U motiveert medewerkers tot het nemen van initiatieven en tot zelfstandigheid; U informeert en adviseert over financiën, personeel en processen, o.a. door middel van analyses en managementinformatie; U bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenhang en de regie op hoofdlijnen op de inzet van mensen en middelen, waaronder eventuele externe partijen; U denkt in risico's, maar laat u hierdoor niet belemmeren.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Manager_Technisch_Beheer_36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+15+juni+2018

Sluitingsdatum: 01 juli 2018
Medewerker grondstoffenbeheer Apotheek (24 uur)

Binnen de onderafdeling Bereidingen is plaats voor een farmaceutisch medewerker. De farmaceutisch medewerker werkt onder begeleiding van de coördinator Grondstoffenbeheer en houdt zich bezig met het beheer van grondstoffen, emballage en andere GMP kritische materialen die worden gebruikt bij de geneesmiddelenbereiding. De medewerker maakt deel uit van de stafafdeling Bereidingen. Werkzaamheden De werkzaamheden omvatten: Bemonsteren van materialen (voornamelijk grondstoffen) voor analyse. Inkeur van de grondstoffen, emballage en de GMP kritische materialen. Uitvoering van het voorraadbeheer van deze materialen. Voorbereiden en tijdig beschikbaar maken van bestelorders. Vervangen van de coördinator, indien afwezig, voor een aantal operationele taken.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Medewerker_grondstoffenbeheer_Apotheek_24_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+15+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_15_juni_2018.aspx.