De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

woensdag 13 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 01 juli 2018
Medewerker financiële administratie (36 uur)

Uw functie bij Triade betreft onder andere het bijwerken van financiële administraties voor cliënten van Triade Consulting. Naar aanleiding daarvan is het verzorgen van maand- en kwartaalrapportages en het voorbereiden van jaarrekeningen een belangrijke taak. Samengevat omvat de functie de volgende werkzaamheden: Uitvoeren van werkzaamheden inzake doorbelasting aan derden. Data entry, dat wil zeggen invoering in Exact en SAP. Controleren van de verwerking van invoer van gegevens op juistheid en volledigheid. Het sluiten van de project- en fondsadministratie. Affiniteit met ANBI stichtingen. Verzorgen van de aangiftes van de omzetbelasting. Verzorgen van de concept toelichting op de afrekening van de projectadministraties. Verzorgen concept toelichting, voorbereiden en opmaken van de jaarrekening van de fondsadministraties en B.V.'s. Voortgang bewaken en adviseren over de financiële aspecten van ingewikkelde contracten, fiscale- en subsidieregelingen. Rapporteren aan projectleiders en fondsbesturen over de financiële huishouding van de projecten. Verzorgen van betalingsverkeer. Controleren en verwerken van gegevens afkomstig van de salarisadministratie en de hieraan gerelateerde werkzaamheden als subsidieaanvragen, doorberekening personeel aan derden en diverse aangiftes. Signaleren en beoordelen van gegevens en op basis daarvan actie ondernemen. Dit is een bepalend punt voor het zelfstandig functioneren.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Medewerker_financiële_administratie_36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juni+2018

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Directiesecretaresse / managementassistent per 1 juli ( 0-36 uur)

Je zult op verschillende afdelingen binnen het UMCG ingezet worden. Je taken zullen per afdeling verschillen. Je plant en agendeert afspraken en beheert de elektronische agenda's in Outlook. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van verschillende personen, de spin in het web. Je zorgt voor de registratie en zelfstandige afhandeling van binnenkomende post en e-mail. Je handelt zelfstandig binnenkomende telefoongesprekken af. Je organiseert en notuleert vergaderingen en andere bijeenkomsten. Je beheert de informatiestroom binnen de afdeling. Jeorganiseert symposia, congressen e.d. Je onderhoudt contacten zowel binnen als buiten het UMCG.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Directiesecretaresse__managementassistent_per_1_juli__0-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juni+2018

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Leerling longfunctie-analist (32 uur)

U volgt de driejarige HBO-opleiding tot longfunctie-analist. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. De opleiding vindt hoofdzakelijk in werktijd plaats zodat werken en leren in de opleiding samengaan. De theoretische opleiding wordt verzorgd door de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI Hogeschool). Deze instelling verzorgt, op enkele contactdagen per jaar na en praktijkexamens, alleen schriftelijk onderwijs. Dit betekent dat u geacht wordt ook thuis de theorie te bestuderen. De praktische opleiding wordt verzorgd door de longfunctieafdeling onder begeleiding van gediplomeerde longfunctie-analisten. U leert hier onder andere: het verrichten van zelfstandig longfunctieonderzoek het begeleiden van de patiënten daarbij het verwerken van de resultaten van de onderzoeken in een geautomatiseerd patiëntensysteem . U vindt meer informatie over het beroep longfunctie-analist en de opleiding op de site van de Nederlandse Vereniging van Longfunctie-analisten (NVLA), www.nvla.nl en de site van de LOI Hogeschool, www.loi.nl

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Leerling_longfunctie-analist_32_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juni+2018

Sluitingsdatum: 27 juni 2018
Docent verpleegkundige vervolgopleiding Acute Zorg - Spoedeisende hulp

In eerste instantie verzorg je onderwijs aan studenten van de afdeling vervolgopleidingen Acute zorg van het Wenckebach Instituut UMCG. Je werkt daarbij samen met collega docenten. Een inspirerende omgeving waar leren en de zorgpraktijk centraal staan. Zoveel mogelijk in combinatie (werkplekleren). In een later stadium komen daar de volgende werkzaamheden bij: Je stimuleert en ondersteunt het leren van onze cursisten. Je verzorgt onderwijs/training in het kader van maatwerk voor onze klanten. Je draagt bij aan het ontwikkelen van onderwijs en leren. Je werkt daarbij samen met collega docenten. Je draagt in je onderwijs en werkwijze bij aan het realiseren van de visie van het Wenckebach Instituut UMCG. Een uitgebreide functiebeschrijving kun je opvragen bij dhr. D. Dijkstra, opleidingscoördinator Acute Zorg opleidingen, telefoon (050) 361 9065, e-mail: d.dijkstra@umcg.nl

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Docent_verpleegkundige_vervolgopleiding_Acute_Zorg_-_Spoedeisende_hulp.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+13+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_13_juni_2018.aspx.