De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

maandag 11 juni 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Videograaf E-learning Development Team (0,7 fte)

Doel van de functie Zorg dragen voor het ontwikkelen van e-learning video's voor studenten aan de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Functie-inhoud Conceptualiseren, voorbereiden, regisseren, opnemen, editen en online plaatsen van e-learning video's Meedenken met het verwerken van bestaand studiemateriaal in e-learning video's voor de studies geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. Onderhouden van videoapparatuur (Sony A7s II, lenzen, stabilizers en audioapparatuur). Toekomstvisie vormen op de toekomst van video, podcasts en virtual reality in het medisch curriculum. Initiatief nemen in het opzetten van een videoteam binnen het EDT.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Videograaf_E-learning_Development_Team_07_fte.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Medisch illustrator E-learning Development Team (0,7 fte)

Doel van de functie Als medisch illustrator werk je samen met de andere medisch illustrator in het EDT, aan de ontwikkeling van visuele resources voor e-learning content om het medisch onderwijs optimaal te ondersteunen. Daarnaast denk je mee over (de toekomst van) het onderwijs en innovatie, en onderzoek je mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve educatieve resources, zoals virtuele en augmented reality toepassingen. Functie-inhoud Interpreteren van medische concepten Ontwikkelen van visuele resources (illustraties, 3D modellen, animaties) Bestaande materialen waar mogelijk verbeteren, optimaliseren en aanpassen voor hun educatieve doel in e-learning Begeleiden van student-assistenten in het (door)ontwikkelen van illustraties en het sourcen van het juiste materiaal Meedenken over (de toekomst van) e-learning in het onderwijs en het exploreren van mogelijkheden voor innovatie

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Medisch_illustrator_E-learning_Development_Team_07_fte.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 24 juni 2018
Medical Artist E-learning Development Team (0,7 fte)

Purpose of the post As medical artist you collaborate with the other medical artist on the team to develop visual resources for e-learning content to optimally support medical education. You will assist in exploring and taking forward opportunities for the development of new innovational educational resources and applying new and emerging technologies and applications to support and enhance learning activities. Role outline Interpreting medical concepts Development of visual resources (illustrations, 3D models, animations) Add value to existing teaching and learning resources in other formats and adapt and modify them for online delivery as appropriate Mentoring student assistants in the development of illustrations and sourcing the right materials Providing input on (the future of) e-learning in education and exploring possibilities for innovation

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Medical_Artist_E-learning_Development_Team_07_fte.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Anesthesiemedewerkers

Je bent als anesthesiemedewerker, samen met de anesthesioloog, verantwoordelijk voor het geven en onderhouden van anesthesie gedurende operatieve ingrepen bij verschillende specialismen en patiëntleeftijden. Daarnaast participeer je in het reanimatie- en trauma-opvangteam en begeleid je leerlingen, nieuwe medewerkers, co-assistenten en gasten. Wil je je daarnaast verder ontwikkelen richting Sedatie Praktijk Specialist (SPS) of Screeningsmedewerker op de Pre- operatieve Polikliniek Anesthesiologie (POPA), of misschien heb je dat diploma al? Wij geven je alle mogelijkheden. Ook als je kwaliteiten hebt om aan onderzoek deel te nemen of als je zitting wilt hebben in taakgroepen stimuleren we dat graag.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Anesthesiemedewerkers.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Tandartsdocenten (minimaal 16 uur)

U wordt ingezet in het (pre)klinisch onderwijs. U draagt zorg voor een goed verloop van de behandelingen van patiënten en geeft daarbij adequaat begeleiding aan de klinische studenten. U staat voor deskundige behandeling van patiënten op basis van de vastgestelde CTM-protocollen best clinical practice. U stelt het belang van de patiënt voorop, maar u heeft oog voor de specifieke onderwijssituatie waarin de student moet leren van de patiëntenzorg.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Tandartsdocenten_minimaal_16_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Gediplomeerd laboranten Klinische Neurofysiologie (32-36 uur)

Zelfstandig en in samenwerking met collega-laborant of klinisch neurofysioloog, uitvoeren, interpreteren, uitwerken en verslag leggen van diverse KNF-onderzoeken, zoals: EEG (oa 24-uurs registraties), EMG, EP's, TCD/Duplexonderzoek, tremorregistratie, spier- en zenuwecho's en monitoring tijdens operaties (IONM). De onderzoeken vinden plaats op de afdeling KNF of de klinische afdelingen (verpleegafdeling, IC of OK). U heeft ideeën over de ontwikkeling van het beleid op de afdeling. U neemt deel aan onderzoeken of projecten. U neemt deel aan werkgroepen. U werkt volgens rooster. U bent bereid u op termijn verder te specialiseren in één van de aandachtsgebieden van de afdeling (bijv. research, onderwijs, IONM, bewegingsstoornissen). U neemt deel aan wekelijks onderwijs en volgt landelijke nascholingsevenementen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Gediplomeerd_laboranten_Klinische_Neurofysiologie_32-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
AIOS en ANIOS Psychiatrie

Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een vaste psychiater die zeer goed bereikbaar is voor vaste en incidentele supervisiemomenten en het samen zien van patiënten. In het kader van de opleiding werken arts-assistenten in het algemene deel van de specialisatie op gesloten en open opnameafdelingen, deeltijdbehandeling en de algemene poliklinieken waarbinnen diverse zorgprogramma's worden aangeboden. In het kader van de aantekeningen volwassenen en ouderen zijn er stageplaatsen binnen de gespecialiseerde topreferente programma's voor behandeling van psychosen, angststoornissen en stemmingsstoornissen, consultatieve psychiatrie, ouderenpsychiatrie, en de polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/AIOS_en_ANIOS_Psychiatrie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Artsen in opleiding tot Ziekenhuisarts in het UMCG

Je levert zorg aan klinische patiënten en coördineert zorgprocessen. Je werkt intensief samen met andere artsen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, en met verpleegkundig specialisten en physician assistants. Je draagt bij aan veiligheid en kwaliteit van klinische zorgprocessen. Je verzorgt onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, en A(N)IOS. De opleiding De opleiding duurt drie jaar en omvat stages interne geneeskunde, anesthesiologie, heelkunde, neurologie, ouderengeneeskunde en extramurale zorg. De opleiding eindigt met een keuzestage van zes maanden. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan algemene ziektekunde, frequent voorkomende ziektebeelden en zorgvragen in het ziekenhuis, pre- en postoperatieve zorg en palliatieve zorg. Er is veel aandacht voor de oudere patiënt met complexe problematiek, comorbiditeit en polyfarmacie. Een stage bij een extramurale zorginstelling wordt doorlopen om inzicht te krijgen in de transmurale zorgketen en ook hierin een verbindende rol te kunnen vervullen. Het landelijke onderwijsprogramma biedt een ziekenhuisoverstijgend inzicht in het vakgebied. Daarnaast loopt er als een lint door de opleiding een theoretisch en praktisch onderwijsprogramma specifiek gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid. In het laatste jaar wordt op dit gebied een afstudeerproject uitgevoerd. Omdat de Ziekenhuisgeneeskunde een jong specialisme is, kun je een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je opleiding en je specialisme.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Artsen_in_opleiding_tot_Ziekenhuisarts_in_het_UMCG.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Recoveryverpleegkundigen PACU (24-36 uur)

U bent verantwoordelijk voor het verpleegkundig proces van uw patiënten. U werkt zelfstandig en bent daarbij gericht op samenwerking. U speelt een belangrijke rol in de uitvoering van kwaliteit van de zorg. U zorgt voor afstemming met de bij de zorg betrokken disciplines. U werkt actief mee aan nieuwe ontwikkelingen op de afdeling. In voorkomende gevallen begeleidt u stagiairs en nieuwe collega's.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Recoveryverpleegkundigen_PACU_24-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018

Sluitingsdatum: 10 september 2018
Verpleegkundige Spoedeisende Hulp

U bent als SEH-verpleegkundige verantwoordelijk voor de triage en eerste opvang van patiënten met een acute zorgvraag. U zet diagnostiek in binnen de kaders van protocollen en richtlijnen en stelt hierbij de prioriteit vast. U kunt zelfstandig interventies verrichten bij levensbedreigende situaties binnen uw bevoegdheid. U bent verantwoordelijk voor een optimaal zorgklimaat, goede voorlichting en goede begeleiding van de patiënt en zijn naasten. U bent in staat in korte tijd situaties te overzien, zonder details uit het oog te verliezen. U bent bereid om leerlingen en stagiairs te begeleiden.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Verpleegkundige_Spoedeisende_Hulp.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+11+juni+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_11_juni_2018.aspx.