De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 20 oktober 2017

Vacature Verzorgende IG/Verpleegkundige Breda en Oosterhout (20-24 uur per week)

Verzorgende IG/Verpleegkundige Breda en Oosterhout (20-24 uur per week)
Actief Zorg is een jonge en dynamische thuiszorgorganisatie met een frisse kijk op zorg. Gezamenlijk hebben we als...
Lees verder

donderdag 19 oktober 2017

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 15 november 2017
Promovendus Project ZELF-i: zelfmetingen bij depressieve klachten

Het doen van zelfmetingen door middel van de experience sampling methode (ESM) wordt steeds populairder in de psychiatrie. Met ESM verzamelen patiënten systematisch en herhaaldelijk gegevens over hun stemming en omgeving tijdens het dagelijkse leven. ESM kan van grote waarde zijn voor de klinische praktijk en de individuele patiënt, omdat het gepersonaliseerde feedback mogelijk maakt over schommelingen in psychische klachten en factoren die daar van invloed op zijn. Het onderzoek naar de effectiviteit van interventies op basis van ESM staat echter nog in de kinderschoenen. De kennis uit het ZELF-i onderzoeksproject is hard nodig om te bepalen of en hoe ESM in de toekomst geïmplementeerd kan worden in de zorg. ZELF-i is een webapplicatie ('app') voor zelfmetingen op de mobiele telefoon. Met de ZELF-i app kunnen mensen met depressieve klachten zelf hun stemming en omgevingsinvloeden onder de loep nemen, buiten de spreekkamer, op het moment zelf. De deelnemers verzamelen meerdere keren per dag enkele vragen op de mobiele telefoon. Over de verzamelde gegevens krijgen ze iedere week feedback. ZELF-i kent twee verschillende modules: een Doe-module die gericht is op positieve emoties en activiteiten; en een Denk-module gericht op negatieve gevoelens, gedachten en gebeurtenissen. ZELF-i is bedoeld om zo snel mogelijk, na intake bij de GGZ instelling, mee te beginnen, als een actieve opstap voor de reguliere behandeling. De effectiviteit van de ZELF-i modules wordt onderzocht door te kijken naar de impact van het gebruik van ZELF-i op depressieve klachten, sociaal functioneren en ervaren zelfregie, gemeten door middel van vragenlijsten. Daarnaast wordt het cliëntenperspectief op deze nieuwe interventie uitgediept in een serie interviews. Voor dit vierjarige onderzoeksproject zoeken wij een promovendus. De functie bestaat onder andere uit de volgende activiteiten: dataverzameling, in nauwe samenwerking met GGZ-instellingen analyse van de RCT en de ESM-data middels, naast klassieke statistische methoden, nieuwe technieken zoals individuele tijdreeksanalyses en netwerkanalyses ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van de gepersonaliseerde zelfmanagement interventies voor de klinische praktijk schrijven van een aantal wetenschappelijke artikelen over de resultaten, uitmondend in een proefschrift het presenteren van de resultaten op (inter)nationale congressen en workshops voor zorgmedewerkers Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld voor aanvullende (pilot-)studies

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Promovendus_Project_ZELF-i_zelfmetingen_bij_depressieve_klachten.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+19+oktober+2017

Sluitingsdatum: 15 november 2017
Promovendus (1 fte) en Postdoc (0.4 fte) Psychiatrie: Project Therap-i

Voor dit vierjarige onderzoeksproject zoeken we een promovendus (AIO: assistent in opleiding tot onderzoeker, 1.0 fte) en een postdoc (0.4 fte). Het definitieve takenpakket zal worden afgestemd op de ervaringen en interesses van de promovendus en de postdoc. Er is binnen het project ruimte voor eigen initiatieven. De functies bestaan onder andere uit de volgende activiteiten: Het opzetten en uitvoeren van de dagboek dataverzameling (experienced sampling method, ESM) Het verwerven van statistische vaardigheden voor het analyseren van ESM data (o.a. netwerkanalyses) en RCT data Bijdragen aan de ontwikkeling van een interface waarbij complexe dynamieken inzichtelijk kunnen worden teruggekoppeld aan de patiënt en behandelaar Contacten leggen met relevante internationale onderzoeksgroepen en zich nieuwe inzichten/vaardigheden eigen maken tijdens een mogelijk hieruit voortvloeiend werkbezoek Het presenteren van de resultaten op (inter)nationale congressen Daarnaast: Voor de promovendus: Het schrijven van wetenschappelijke artikelen over de resultaten, uitmondend in een academisch proefschrift. Voor de postdoc: Mede begeleiden van de promovendus en een meer leidinggevende rol in het bouwen van de infrastructuur voor implementatie van de methode op de afdeling.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Promovendus_1_fte_en_Postdoc_04_fte_Psychiatrie_Project_Therap-i.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+19+oktober+2017

Sluitingsdatum: 19 november 2017
Uroloog

De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de expertise oncologische urologie en interventie urologie. Speerpunten zijn minimaal invasieve chirurgie, urogenitale tumoren, multidisciplinaire zorg bij bekken- en retroperitoneale tumoren. U wordt ingezet voor de bereikbaarheidsdiensten.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Uroloog.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+19+oktober+2017

Sluitingsdatum: 19 november 2017
Fellow Urologie

U verricht medische werkzaamheden en wetenschappelijk onderzoek zoals vastgelegd in de fellow-eisen. U werkt voornamelijk binnen de expertises reconstructieve urologie en complexe functiestoornissen. Speerpunten zijn congenitale aandoeningen, genitale chirurgie, prothesiologie, urinewegreconstructies bij niertransplantatie, neurogene blaasfunctiestoornissen en genderdysforie. U wordt ook ingezet voor de bereikbaarheidsdiensten.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Fellow_Urologie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+19+oktober+2017
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_19_oktober_2017.aspx.

Vacature ANIOS bedrijfsgeneeskunde Roosendaal R'dam Breda

ANIOS bedrijfsgeneeskunde Roosendaal R'dam Breda
BKV Groep / Locatie : BREDA
Lees verder

(Freelance) Bedrijfsarts Nederlandse Spoorwegen
Matchpartner / Locatie : Zwolle
Lees verder

Onderzoeker in opleiding / promovendus arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking
VU medisch centrum / Locatie : Amsterdam
Lees verder

Vacature ANIOS SEH tijdelijk Utrecht november december

ANIOS SEH tijdelijk Utrecht november december
BKV Groep / Locatie : Woerden
Lees verder

ANIOS SEH - House Officer FCCS 16 & 17 november
BKV Groep / Locatie : BREDA
Lees verder

Basisarts sociaal medische advisering / forensisch
BKV Groep / Locatie : Leiden
Lees verder

Vacature ICT Specialist Citrix

ICT Specialist Citrix
VU medisch centrum / Locatie : Amsterdam
Lees verder

ICT manager infrastructuur
VU medisch centrum / Locatie : Amsterdam
Lees verder

Onderzoeker in opleiding / promovendus arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking
VU medisch centrum / Locatie : Amsterdam
Lees verder

Vacature (Freelance) Bedrijfsarts Nederlandse Spoorwegen

(Freelance) Bedrijfsarts Nederlandse Spoorwegen
Matchpartner / Locatie : Zwolle
Lees verder

Teammanager Patiƫntencatering
Meander Medisch Centrum / Locatie : Amersfoort
Lees verder

PostDoc NextSkin
VU medisch centrum / Locatie : Amsterdam
Lees verder

Vacature Basisarts sociaal medische advisering / forensisch

Basisarts sociaal medische advisering / forensisch
BKV Groep / Locatie : Leiden
Lees verder

ANIOS bedrijfsgeneeskunde Roosendaal R'dam Breda
BKV Groep / Locatie : BREDA
Lees verder

Fellow Urologie
Universitair Medisch Centrum Groningen / Locatie : Groningen
Lees verder

Vacature 1e geneeskundige ouderenzorg Volckaert

1e geneeskundige ouderenzorg Volckaert
BKV Groep / Locatie : DONGEN
Lees verder

ANIOS SEH tijdelijk Utrecht november december
BKV Groep / Locatie : Woerden
Lees verder

ANIOS SEH - House Officer FCCS 16 & 17 november
BKV Groep / Locatie : BREDA
Lees verder

Vacature Arbo verpleegkundige tijdelijk Nijmegen

Arbo verpleegkundige tijdelijk Nijmegen
BKV Groep / Locatie : Nijmegen
Lees verder

Praktijkverpleegkundige asielzoekers Ter Apel
BKV Groep / Locatie : Ter Apel
Lees verder

Praktijkverpleegkundige Overijssel asielzoekers
BKV Groep / Locatie : Almelo
Lees verder

Vacature Arts Assistenten (ANIOS)

Arts Assistenten (ANIOS)
Coƶperatie MSB BovenIJ ziekenhuis / Locatie : Amsterdam
Lees verder

GZ-psycholoog jeugd Noord-Brabant
BKV Groep / Locatie : Tilburg
Lees verder

GZ-psycholoog kind- en jeugd Almere / Amersfoort
BKV Groep / Locatie : Amersfoort
Lees verder

Blijf op de hoogte via

de Job Alert abonnees